VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
AKTYWNOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH EKONOMICZNYCH
JAROSŁAW-LWÓW, 6-7 CZERWCA 2018

KALENDARIUM

20 maja
zgłoszenie udziału w konferencji

27 maja
uregulowanie opłaty konferencyjnej

1 czerwca
nadesłanie tekstu do publikacji

6-7 czerwca
konferencja

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

  • Finansowe aspekty działalności podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych

  • Współczesne trendy zarządzania przedsiębiorstwem

  • Gospodarka i ekonomia transgraniczna

  • Globalne i regionalne aspekty bezpieczeństwa państwa

  • Marketingowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

  • Zarządzanie informacją i transferem wiedzy w gospodarce

  • Logistyka i transport w nowoczesnym przedsiębiorstwie

  • Innowacyjne technologie w gospodarce i biznesie

ORGANIZATORlogo PWSTE wodny

Państwowa Wyższa Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza
w Jarosławiu

rada biznesu logoRada Biznesu PWSTE

LPUSW logo

Lwowski Państwowy Uniwersytet
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Ukrainy