VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
AKTYWNOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH EKONOMICZNYCH
JAROSŁAW-LWÓW, 6-7 CZERWCA 2018

KALENDARIUM

20 maja
zgłoszenie udziału w konferencji

27 maja
uregulowanie opłaty konferencyjnej

1 czerwca
nadesłanie tekstu do publikacji

6-7 czerwca
konferencja

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • Rada Programowa Konferencji

 • Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman – JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

 • Doc. dr Dorota Dejniak - Prorektor ds. Dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

 • Dr inż. Ryszard Pukała – Prorektor ds. Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

 • Prof. dr hab. Andrzej Szromnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Prof. nadzw. dr hab. Roman Fedan - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Jaki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Popek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bąk - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • Prof. nadzw. dr hab. Peter Adamišin - Prorektor Uniwersytetu Preszowskiego

 • Doc. dr Roman Błachuta - Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie

 • Dr Artur Horbowyj - Ogólnoukraińskie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Państwowych Funkcjonariuszy i Urzędników Samorządów Lokalnych w Kijowie

 • Prof. dr inż. Evgeny Borushko - Instytut Ekonomii Narodowej Białorusi w Mińsku

 • Prof. dr hab. Borys Bourkinsky - Instytut Problemów Ekonomiczno-Ekologicznych Rynku Ukraińskiej Akademii Nauk w Odessie

 • Prof. dr hab. Georgij Czerevko - Lwowski Uniwersytet Agrarny w Dublanach

 • Prof. dr hab. Vasyl Kravtsiv - Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

 • Dr Vasyl Franchuk - Lwowski Państwowy Instytut Spraw Wewnętrznych

 • Prof. dr hab. Jaroslav Kvach - Odeski Instytut Handlowo-Ekonomiczny

 • Prof. dr hab. Yury Pauliuchuk - Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny

 • Prof. dr hab. Natalia Vnukowa - Charkowski Uniwersytet Ekonomiczny

 • Dr hab. Zbigniew Ciekanowski - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • Dr hab. Mykola Wozniuk - Lwowski Instytut Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy

 • Doc. dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • Dr Florica Stefanescu - Uniwersytet w Oradei

ORGANIZATORlogo PWSTE wodny

Państwowa Wyższa Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza
w Jarosławiu

rada biznesu logoRada Biznesu PWSTE

LPUSW logo

Lwowski Państwowy Uniwersytet
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Ukrainy