VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
AKTYWNOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH EKONOMICZNYCH
JAROSŁAW-LWÓW, 6-7 CZERWCA 2018

KALENDARIUM

20 maja
zgłoszenie udziału w konferencji

27 maja
uregulowanie opłaty konferencyjnej

1 czerwca
nadesłanie tekstu do publikacji

6-7 czerwca
konferencja

PUBLIKACJA KONFERENCYJNA

Zamierzeniem organizatorów jest wydanie recenzowanej monografii lub punktowanego Zeszytu Naukowego "Współczesne problemy zarządzania" w oparciu o zakwalifikowane referaty konferencyjne.

Informujemy, że z uwagi na zapisy Rozporządzenia MNiSW dotyczącego zasad punktacji publikacji naukowych akceptujemy teksty o objętości od 20 tys. do 25 tys. znaków typograficznych.

Referat w języku angielskim, przygotowany ściśle według wymogów edytorskich (szablon do pobrania poniżej), należy przesłać do dnia 1 czerwca 2018 r.

Szablon referatu do pobrania

ORGANIZATORlogo PWSTE wodny

Państwowa Wyższa Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza
w Jarosławiu

rada biznesu logoRada Biznesu PWSTE

LPUSW logo

Lwowski Państwowy Uniwersytet
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Ukrainy