VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
AKTYWNOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH EKONOMICZNYCH
JAROSŁAW-LWÓW, 6-7 CZERWCA 2018

KALENDARIUM

20 maja
zgłoszenie udziału w konferencji

27 maja
uregulowanie opłaty konferencyjnej

1 czerwca
nadesłanie tekstu do publikacji

6-7 czerwca
konferencja

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

6.06.2017 /środa/

09:00-09:30 Rejestracja
09:30-10:00 Otwarcie konferencji
10:00-12:00 Obrady konferencyjne
12:00-12:15 Przerwa kawowa
12:15-14:00 Obrady konferencyjne
14:00-15:00 Obiad
15:00-16:00 Panel praktyczny
16:00-16:15 Podsumowanie konferencji
18:00 Uroczysta kolacja

7.06.2017 /czwartek/

06:00 Wyjazd do Lwowa

Szczegółowa agenda konferencji do pobrania

 

MIEJSCE OBRAD

Budynek Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
ul. Czarnieckiego 16

ORGANIZATORlogo PWSTE wodny

Państwowa Wyższa Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza
w Jarosławiu

rada biznesu logoRada Biznesu PWSTE

LPUSW logo

Lwowski Państwowy Uniwersytet
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Ukrainy