V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
AKTYWNOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH EKONOMICZNYCH
JAROSŁAW, 22-23 CZERWCA 2017

Osoby, które nie udostępniły jeszcze swoich artykułów do publikacji,
proszone są o przesłanie materiałów najpóźniej do 20 października bieżącego roku.

ORGANIZATORlogo PWSTE wodny

Państwowa Wyższa Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza
w Jarosławiu,
ul. Czarnieckiego 16,
37-500 Jarosław